Afrika.Nu

Nkayi

Nkayi
Nkayi is een plaats in Congo. Er wonen 71.620 mensen.